Strängnäs kommun stäms vid AD

Kommunalarbetareförbundet stämmer Strängnäs kommun inför Arbetsdomstolen, AD.
Anledningen är en uppsägning av en av kommunals medlemmar. Kommunalfacket anser kommunen inte gjort allt den kunnat för att hitta ersättningsjobb till en anställd kvinna som av hälsoskäl inte kunde återgå till sitt ordinarie jobb efter sjukskrivning. Kommunen anser att den gjort tillräckligt för att hitta ersättningsjobb och att den gjort tillräckligt i den rehabiliteringsutredning och omplaceringsutredning som genomfördes. Enligt kommunen fanns inga vakanser som kvinnan hade tillräckliga kvalifikationer för. Kommunalfacket ogiltigförklarar uppsägningen av kvinnan och kräver 100 000 i ersättning av Strängnäs kommun.