Båstad småföretagsbäst

Men Simrishamn är årets uppstickare, enligt Svenskt Näringslivs företagsranking.
Svenskt Näringsliv konstaterar att klimatet för det skånska småföretagandet blir allt bättre. I Simrishamns kommun har antalet nystartade småföretag ökat med 117 procent det senaste året. På Svenskt Näringsliv tror man att det till viss del beror på ökad inflyttning. - Man kan tänka sig att många människor bestämmer sig för att flytta till bättre boende och då tar sitt företag med sig, säger Anders Ydstedt, biträdande regionchef på Svenskt Näringsliv i Malmö. Rankningslistan bygger på ett så kallat småföretagsindex som tagits fram för att mäta företagarklimatet i de skånska kommunerna. Båstad ligger i år på första plats, mycket tack vara ett starkt nyföretagande, följt av Vellinge, Helsingborg, Lomma och Staffanstorp. Trots den positiva trenden ligger antalet småföretag i Skåne fortfarande något under rikssnittet. - I Skåne finns en tradition av att luta sig mot traktens stora och börsnoterade företag. Vissa kommuner har kvar den gamla bilden av arbetaren som går till bruket varje morgon, säger Ydsted. Perstorp är enligt Ydstedt ett bra exempel på en kommun som påbörjat en positiv förändring. Trots att företaget Perstorp AB fortfarande har stort inflytande på traktens näringsliv ökade antalet nystartade småföretag i kommunen med 105 procent i år. Föreningen Svenskt Näringsliv företräder omkring 46.000 medlemsföretag, organiserade i ett 50-tal bransch- och arbetsgivareförbund. Under våren har man gjort en enkätundersökning i Skånes samtliga 33 kommuner för att ta reda på hur företagare och politiker upplever det lokala företagsklimatet.