Kräver lättnader i bärskogen

De senaste dagarna har bärplockare från Ryssland och Polen avvisats från länet. Nu kräver skogsbärsbranschen en ändring av regler och skattelagstiftning.
Hårdare regler för visum och arbetstillstånd gör att det är svårare för de utländska bärplockarna att komma in i landet. - Men Sverige har också en alldeles för krånglig skattelagstiftning, säger Martin Ängström i skogsbärsbranschens intresseförening som företräder de stora stora bäruppköparna. Sverige är det enda land som tar ut skatt på bärplockning och nu måste reglerna ändras, anser skogsbärsbranschen.