18 varslas på Tierpsindustri

Företaget Elektrosystem i Tierp har varslat samtliga 18 anställda om uppsägning. Företaget gör kablage för telekomindustrin och orsaken till varslet är orderbrist.
Ytterligare 18 personer varslas på Elektrosystems fabriker i Söderhamn. För ett år sedan tog Elektrosystem över verksamheten från företaget Tierps kretsteknik efter att de gått i konkurs. Då fick 16 personer gå och nu varslas resten av de anställda.