Stigande arbetslöshet i länet

Arbetslösheten fortsätter att stiga i Stockholms län jämfört med augusti i fjol och augusti år 2000. Det visar statistik från länsarbetsnämnden.
Vid augusti månads slut var 33 800 personer i länet öppet arbetslösa. Jämfört med augusti i fjol är det en ökning med 5 800 personer. Enligt länsarbetsnämnden är det framför allt välutbildade med anknytning till IT-sektorn som blivit arbetslösa, och arbetslösheten ökar i alla åldersgrupper, inte bara bland dom yngre. Också långtidsarbetslösheten ökar: jämfört med augusti i fjol har den ökat med över en tredjedel till drygt 5 400 personer.