flyttstrul i semestertid

Högarna med obehandlade folkbokföringsärenden har växt under sommaren hos Skattemyndigheten, som numera har hand om folkbokföringen. En familj flyttade från Mellerud till Vänersborgs kommun den 1 augusti. Flyttningen anmäldes i god tid, redan i början av juli. Efter flytten tog dottern i familjen kontakt med gymnasieskolan i sin nya kommun. Hon fick då beskedet, att hon inte fanns med på listan över höstterminens elever. Flyttningen till Vänersborg var inte registrerad. Ända fram till idag var det ovisst, vart hon skulle ta vägen den första skoldagen, på måndag. På folkbokföringen i Vänersborg-Trollhättan säger enhetschef Karin Bergenlid till Sveriges Radio Väst, att idealet är, att registreringen sker med vändande post men att det målet inte går att uppfylla sommartid under semestrarna. Enligt henne är högarna med folkbokföringsärenden för Vänersborgs del nu i stort sett avbetade, medan det fortfarande finns en eftersläpning när det gäller Trollhättan.