Plywoodskivor innehåller formaldehyd

Plywoodskivor som importerats från Kina och som sålts på flera stora byggmarknader har visat sig innehålla för höga halter av det cancerframkallande ämnet formaldehyd.

Försäljningen har stoppats, men en del skivor har redan hunnit säljas.

De höga halterna upptäcktes vid en stickprovskontroll för några veckor sedan.