Sommarens myggbekämpning ska utvärderas

Regeringen har gett länsstyrelsen i Västmanland uppdraget att utvärdera myggbesprutningen i nedre dalälvsområdet.
I år och förra året bidrog regeringen med 6 miljoner kronor för att bekämpa myggen med det biologiska medlet BTI, och innan det kan bli tal om mer pengar vill regeringen ha en utvärdering av projektet. Utvärderingen ska ske tillsammans med berörda kommuner och myndigheter runtom Färnebofjärden vid nedre dalälven. Senast den 1 maj nästa år ska uppdraget redovisas.