Timmerpriset faller

Priset för sågtimmer har gått ned med mellan fem och tio procent. Det är ett trendbrott, för under de tre senaste åren har timmerpriset haft en stabil och hög prisnivå. I år har åtta sågverk lagts ner i södra Sverige eftersom de inte var lönsamma.