Svenskt fiskfiasko i Berlin

Den svenska delegationen blev utskrattad vid de pågående kvotförhandlingarna i Berlin och tvingades ge upp sitt krav på ett totalstopp för torskfisket i östra Östersjön. Det enligt en välunderrättad källa.
Inför förhandlingarna om nästa års kvoter, som inleddes i måndags, förklarade fiskeministern Margareta Winberg att situationen för det östra beståndet av torsk i Östersjön är så allvarligt att ett totalstopp måste införas. Totalstopp blev också den svenska delegationens linje vid baltiska fiskerikomissionens årliga kvotförhandlingar. Motstånd var förväntat Redan före förhandlingarna stod det klart att det svenska kravet skulle möta motstånd. Det är lätt att förstå att de baltiska länderna, Ryssland och Polen, är emot eftersom deras fiskeflottor skulle drabbas hårdast. Men också de svenska yrkesfiskarna har förkastat idéerna om ett totalstopp. När det svenska kravet på totalstopp fördes fram i måndags blev den svenska delegationen enligt en välunderrättad källa utskrattad. De möttes även med kalla handen inte bara från östländerna utan också från Danmark och Tyskland. En dansk delegat kallade till och med Sverige för ett rövhål. Går emot rekommendationer Ännu har inte delegationerna kommit överens om kvoterna. Men enligt en välunderrättad bedömare torde man landa på en fångst på cirka 75 000 ton i hela Östersjön. Det är en obetydlig minskning jämfört med årets totala uttag på 76 000 ton. Man kommer dessutom inte att dela upp torskbestånden i ett västligt och ett östligt bestånd utan fortsätta att behandla det som ett enda bestånd. Det trots rekommendationerna från det internationella havsforskningsrådet i Köpenhamn om en uppdelning.