Valfrihet inom barntandvården

Från och med nästa år blir det fritt fram för barn och ungdomar att välja vilken tandläkare de vill - folktandvården eller en privattandläkare. Det har landstingsfullmäktige beslutat.
Enligt chefen för tandvårdsenheten Jan-Erik Johansson finns det dock inget som visar att ökad valfrihet ger vare sig bättre eller sämre tandhälsa. I flera andra landsting har man under några år tillämpat ökad valfrihet inom barn och ungdomstandvården.