Socialarbetare riskerar jobben

Ett både ökat och grövre missbruk i Eskilstuna gör att delar av personalen vid socialförvaltningens missbruksenhet riskerar att förlora jobbet framöver.
Det framgår av ett förslag till ändrad inriktning av verksamheten vid missbruksenhetens boendedel. Vad som bland annat krävs framöver är en mer kvalificerad psykosocial missbruksbehandling. Det leder i sin tur till ett större behov av personal med högskolekompetens, något som sannolikt leder till arbetsbrist för nuvarande personal säger socialchefen Gunnar Wretling.