Tre personer blir socialchef

Tre avdelningschefer ska ta över socialchefens uppgifter i Nyköping - utöver det arbete dom har idag.
Det föreslår kommunledningen som lösning på socialchefsfrågan i Nyköping som innebär att kommunen inte heller i fortsättningen ska ha någon socialchef. Nyköpings kommun har inte haft någon ordinarie socialchef på snart två år. Chefsfrågan har varit föremål för en infekterad intern debatt och oenigheten mellan politikerna i ansvarig facknämnd och kommunledningen är nu total. Lösningen har fått oroade medarbetare på socialtjänsten att skriva protestbrev till kommunledningen och har fått nämndordförande Birgitta Andersson att reagera: - Jag vill ha en socialchef och även nämnden. Man behöver ha en ledare på stället. Man kan inte dela upp det, säger hon och tillägger att det blir svårare för henne att agera. Det verkar som den sociala sektorn inte är lika viktig som övrig kommunal verksamhet, säger hon. Det här är andra gången under den här mandatperioden som en nämndorförande körs över av kommunledningen i Nyköping - förra gången gällde det kulturnämndens ordförande som inte tillfrågades när kommunens kulturverksamhet skulle privatiseras. Birgitta Andersson har ännu inte tagit ställning till om hon kan sitta kvar som nämndordförande: - Nej, jag hart inte funderat färdigt än, men funderingar finns, säger hon.