- Politikerna är otydliga, hävdar rektor

Den administrativa rektorn för gymnasieskolan i Åre kommun, Björn Bergetoft, avböjer att bemöta kritiken från politikerna om dålig ekonomisk kontroll och bristande underlag för beslut som rör verksamheten.
En åsikt som barn- och ungdomsnämndens ordförande i Åre, Lena Kagart Andersson gett uttryck för. Bakgrunden är nämndens beräknade underskott för i år på hela 7,5 miljoner kronor. Men Björn Bergetoft säger till Radio Jämtland att han har saknat en dialog med politikerna och att de aldrig har varit tydliga med vad som krävs ytterligare för ett bra underlag.