Equal motverkar diskriminering

Europeiska socialfonden - ESF lanserar nu programmet Equal för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden. Idag är det många grupper som stängs ute från arbetsmarknaden - exempelvis invandrare, lågutbildade och homosexuella - och EU satsar därför miljardbelopp för att medlemsländerna ska dra igång olika projekt. För Sveriges del finns 1,4 miljarder där EU och svenska staten satsar hälften var. Inga pengar har öronmärkts för Gävleborgs län och det är bara de bästa projekten som får anslag. Men enligt Peter Wåglund vid ESF-rådet i Söderhamn kommer projekt troligen att dra igång också i Gävleborgs län.