Råttor är vardag i Afghanistan

I Afghanistan har över 20 års inbördeskrig och mångårig torka gjort miljöproblemen akuta, och det finns en direkt koppling mellan miljön och afghanernas dåliga hälsa. Medellivslängden är bara 46 år och bara en av tio afghaner har tillgång till rent dricksvatten. Men ingen vet exakt hur illa det är ställt med Afhganistans miljö så nu inleds en omfattande FN-studie av det.
– Råttan som bet mig när jag låg i min säng var så här stor, säger Ali Agha och måttar med händerna. Vi befinner oss i en tätbebyggd del av Kabul, typisk för hur många människor i Afghanistan lever. Bara någon meter från en öppen, stinkande kloak säljer man livsmedel och serverar mat. Shere Tajek, en 42-årig trebarnspappa, tar mig med längs en lång smal gränd där familjer bor tätt packade. Vi kommer fram till områdets soptipp, här lägger hundratals familjer sina sopor, alldeles intill bostäderna. Flugor surrar överallt. – Alla mina barn är ständigt sjuka, säger Shere Tajek. Han pekar på den stinkande sophögen och säer att barnen växer inte som de ska, de får hela tiden infektioner, de blir bitna av insekter och råttor som trivs här. – Vi har inte ens rent dricksvatten, säer Shere Tajek. Miljösituationen i Afghanistan är krisartad, skogarna skövlas, sopor och giftigt avfall slängs överallt och vattenbristen är svår. Att miljöproblemen är skriande behöver man bara kasta en blick på de små sjukliga barnen häromkring mig för att förstå. Men efter över 20 års inbördeskrig vet ingen exakt hur illa läget är. Därför börjar nu en grupp experter från FN en detaljerad och vetenskaplig inventering av miljöläget, alltifrån stadsmiljöerna till situationen för skogar, djur och vattendrag. Pekka Haavisto som leder FN-experterna säger de är ganska oroade över till exempel de toxiska ämnena och att man inte får några klara svar på vad som till exempel händer med sjukhusavfall. Han säger också att det saknas kunskap i landet när det gäller olika miljöfrågor. FN:s miljörapport om Afghanistan ska vara klar i december, sedan är förhoppningen att omvärlden ska hjälpa afghanerna att själva kunna ta hand om sin miljö.
Nils Horner, Kabul