Ville vårda sjuk anhörig - fick sparken

En sjuksköterska vid landstinget i Västmanland stannade hemma för att under månads tid ta hand om sin sjuka systerdotter. Men istället för att få tjänstledigt blev hon uppsagd från sin tjänst.
Kvinnan, som jobbat inom psykiatrin i åtta år, blev uppsagd på grund av arbetsvägran. Anledningen var att hon vårdade sin sjuka systerdotter som annars inte skulle fått det stöd och den hjälp hon behövde. Sociala myndigheter kunde inte ta hand om flickan, och enda utvägen var att kvinnan tillfälligt - som enda anhörig - under en månads tid tog hand om flickan. Kvinnan var flickans enda möjlighet till bättre hälsa. Men kvinnans tjänstledighetsansökan avslogs. När hon ändå stannade hemma för att vårda sin systerdotter blev hon först avstängd från sin arbetsplats, och så småningom uppsagd. Detta trots att hon erbjudit sig att arbeta under veckoslut och jul- och nyårshelgen. - Jag tycker att landstinget skulle ta bättre hand om sin personal. Det är brist på sjuksköterskor inom psykiatrin, men hur tror de att folk ska söka sig dit, eller ens stanna kvar, om man blir behandlad så här? säger kvinnan till P4 Västmanland. Vårdförbundets Märta Rydberg är mycket kritisk till hur arbetsgivaren, landstinget, har agerat mot kvinnan. Fallet ligger nu på central nivå eftersom arbetsgivaren och lokala facket inte är överens.