Ökat flyg en miljöfara

Den planerade satsningen på ökade flygningar från skavsta flygplats är ett hot mot miljön. Det säger miljöpartiets Monica Lindow som är första namn på partiets lista i Nyköping.
Miljöfrågorna hamnar lätt i skymundan när nya arbetstillfällen står på spel. Men att storsatsa på flyg är inte förenligt med landets nationella miljömål, anser miljöpartiet. Monica Lindow har svårt att förstå socialdemokraternas entusiasmen över Ryan Airs planerade satsning. Lågprisbolaget som satt i system att inte sluta fackliga avtal med sina anställda och som inte följer konsumentverkets rekomendationer utan hamnat på den svarta listan. Och partiets tveksamhet handlar inte bara om miljön. Miljöpartiet anser också att risken nu är stor för att tågpendlarna i kommunen sviks och att den planerade höghstighetsbanan Ostlänken får sin station på Skavsta istället för i Nyköping