Företagslån upp med 15 procent

De lån som Almi Företagspartner står för ökade med 15 procent i Värmland under 2006. Det överträffas bara av Östergötland och Halland.

Lånen som ökat mest är de till nya företag och till företag som leds av kvinnor. I hela landet lånade 3.000 företag sammanlagt 1,2 miljarder kronor under förra året.