Eskilstuna vill ha miljöpengar

Eskilstuna kommun vill ha drygt 140 miljoner kronor från Miljödepartementet för miljöinsvesteringar.
Pengarna vill kommunen använda för att till exempel förbättra avloppslösningarna för Mälarstranden, utöka kollektivtrafik och cykelvägar och tillsammans med några större företag påskynda arbetet med att uppnå en giftfri miljö. Eskilstuna kommun söker nära 49 miljoner kronor i statliga pengar och kommer själv att bidra med drygt 40 miljoner kronor, resten av kostnaderna delas av de företag som medverkar.