TV Gotland prövas för digital-TV

Digital-TV-kommittén har lämnat sitt yttrande till Radio- och TV-verket över ansökningarna om att sända marksänd digital TV. Bland andra ska TV Gotland prövas för ett så kallat regionalt sändningstillstånd.
Bakom TV Gotland står Kent Fransson som tidigare bland annat planerade lokala tv-sändningar för TV4 på Gotland.