Turismsatsning gav klent resultat

Det blev inte några ökade gästnätter inom besöksnäringen i Värmland, trots att myndigheter och kommuner satsat 250 miljoner kronor i olika EU-projekt under åren 1995 till och med 1999.
Olika projekt som har fått pengar är bland andra Jakt- och fiskemuséet i Nordvärmland, naturstigar, fiskeplatser, vikingaskepp och tegelbruk. Av dom 250 miljoner kronor myndigheter satsat har EU stått för 80, dessutom har företagarna själva gått in med 75 miljoner, så totalt handlar det om cirka 325 miljoner kronor. Bengt Dahlgren, planeringsdirektör vid länsstyrelsen är nöjd med resultaten av projekten, även om målen med ökad sysselsättning och ökade gästnätter inte nåtts.