Forsmark riskerar skadeståndskrav efter dom

Forsmarks kärnkraftverk i Norduppland gjorde fel som på ett tidigt stadium uteslöt ett bolag som ville konkurrera om konsulttjänster för Forsmark. Det har nu kammarrätten slagit fast i en dom som innebär att Forsmark brutit mot lagen om offentlig upphandling.
Och Lars-Olov Höglund, som är delägare i det aktuella bolaget Kärnkraftteknik hemmahörande i Stocksund, säger att han inte är förvånad över domen: - Det här är ett väntat resultat, eftersom det var så uppenbart, säger han. Domen i kammarrätten handlar om en strid mellan på ena sidan tre olika bolag varav Kärnkraftteknik är ett, som står mot Forsmarks, Ringhals och Barsebäcks kärnkraftverk. Kammarrätten konstaterar precis som slår fast liksom tidigare länsrätten har gjort att om till exempel Forsmark ville sortera ut olika intressenter redan i ett första skede av upphandlingen så måste kriterierna för en sån utsortering tydligt ha angetts. Och Forsmarks jurist Sven Ordéus medger att bolaget på den punkten gjort fel, men han säger att domen i praktiken inte kommer att ha någon betydelse. - I och med att bolaget ändå skulle ha sorterats ut i den andra fasen så hade de inte fått något uppdrag. Så det här spelar ingen roll i skadeståndsfrågan, säger han. Men det håller inte bolaget Kärnkraftteknik med om. Bolaget kräver Forsmark på sex miljoner i skadestånd. Nu väntar alltså skadeståndsprocess i bland annat Tierps tingsrätt. Och Lars-Olov Höglund menar att det är ett viktigt mål att driva. - Lagen om offentlig upphandling har av de här bolagen används som ett sätt för att bli av med de leverantörer som de inte vill ha, utan att ha objektiva skäl. Lagen är till för motsatsen. Den ska skydda små leverantörer mot de stora aktörernas godtycke, säger han.