Inga svar om falska sjukskrivningar

Det är fortfarande oklart vem eller vilka som ligger bakom de falska beställningarna av sjukanmälningsblanketter som gjorts i olika riksdagsledamöters namn.
Riksförsäkringsverket har dock lyckats spåra beställningarna till en enda dator. I Västmanland drabbades fyra riksdagsledamöter av att någon beställt blanketter för sjukanmälan, föräldraledighet, flytt eller skilsmässa i deras namn. Det är Sven-Erik Österberg, Margareta Israelsson, Mariann Ytterberg och Göran Magnusson. Totalt har minst 75 riksdagsledamöter drabbats. De flesta är socialdemokrater, men det gäller också några från vänsterpartiet och miljöpartiet. Socialdemokraterna ser de falska beställningarna som sabotage av valkampanjen, säger Tommy Ohlström, kanslichef hos socialdemokraterna i riksdagen.