Jämställdhet i arbetslivet!

En expertgrupp som har tittat på regionalpolitiken ur könsperspektiv, menar att kvinnor fortfarande är diskriminerade och att riktade insatser mot kvinnor kommer att behövas under ganska lång tid framöver.
Länstyrelsen i Gävleborg har inga särskilda pengar till stöd för kvinnliga företagare. Däremot tar man hänsyn till jämställdhet när länstyrelsen fördelar det allmänna företagarstödet. Det säger Länstyrelsens planeringsdirektör Inga-Lill Raela. Men detta är inte nog, menar en expertgrupp som har utrett regionalpolitiken ur könsperspektiv. Gruppen menar att ett särskilt kvinnostöd behövs och att pengarna bör bara betalas ut om man når jämställdhetsmålen. Kvinnokooperativet Sagas ordförande, Lena Nordesjö håller med