Bättre mat till äldre med kostombud

150 kostombud utbildas just nu i Malmö för att bli bättre på mat till äldre. För några dagar sedan rapporterade P4 Radio Malmöhus om en studie som visar att nästan var tredje som bor på äldrehem i Malmö är undernärda.
Det är en kraftig kritik mot äldreomsorgen i Malmö som framförs i studien. Personalen saknar kunskap om hur man lagar rätt mat och som en lösning på problemet föreslogs kosttillskott för alla äldre på sjukhem och äldreboenden. Men det görs satsningar. Malmö kommunen försöker att komma tillrätta med problemet, bland annat genom att utbilda 150 kostombud. - Vi kommer aldrig att få ner siffran till noll. Det tar också längre tid än vad jag trodde. På tio års sikt kommer de äldre att ha det bättre, säger Kristina Stefanovic Andersson, dietist inom äldreomsorgen i Malmö.