Kommunen vill ha bättre anslutning till hamnen

Kommunledningen vill att vägverket fram till år 2015 borde prioritera förbättringar av hur man tar sig till hamnen i Visby.
Det skriver kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom och regiondirektören Bo Dahllöf till vägverket. Idag svarar inte väganslutningarna till terminalområdet mot dagens och framtida behov, tycker de och pekar på att cykellederna måste breddas och att det måste bli enklare att köra bil till och från terminalen.