Arla väntar på miljöcertifikat

Det är en lång process innan Arla i Jönköping kan få tillbaka sitt miljöcertifikat. Certifikatet drogs tillbaka dagen efter det stora lututsläppet som dödade allt liv i Strömsbergsbäcken.
Just nu utreder Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut vad som hände och hur företaget ska förhindra liknande händelser i framtiden. En viktig del i miljöcertifieringen är att göra en analys av riskerna för en miljöolycka. OCh att all personal har tillräckligt med miljökunskap för att klara av sitt jobb. I veckan ska personal från Sveriges provnings- och forskningsinstitut göra en revision på plats i Jönköping.