Datainspektionen utreder falska anmälningar

Falska sjukanmälningar av riksdagsledamöter fortsätter att komma in. Hittills har 82 ledamöter, däribland fyra ministrar, fått blanketter om sjukanmälan och annat. Datainspektionen har beslutat att inleda en utredning. Dessutom har flera socialdemokrater polisanmält de falska sjukanmälningarna.
På Datainspektionen ser man allvarligt på det här och har beslutat att inleda en utredning, säger Rolf Samulesson dataråd på datainspektionen. – Det är naturligtvis väldigt kränkande för de här personerna att folk sjukanmäler dem. Det vi tänker göra nu är att vi tänker kontakta Försäkringskassan, och höra vad de har för rutiner när det gäller falska sjukanmälningar, säger Rolf Samulesson, dataråd på Datainspektionen. Spårade till en dator Riksförsäkringsverket. RSV, har spårat de beställningar av sjukanmälningsblanketter som gjorts i olika riksdagsledamöters namn till en enda dator. Verkets säkerhetschef, Berit Sjödin, säger till Ekot att man väntar på besked från en internetoperatörer var datorn står och vem den tillhör. Mest socialdemokrater Sammanlagt har 82 riksdagsledamöter drabbats. De flesta socialdemokrater, men även några från vänster- och miljöpartiet. Då även ministrar som Mona Sahlin, Ulica Messing, Thomas Östros och Björn von Sydow har fått hem blanketter om sjukskrivning och annat. De har alltså inte sjukskrivits, för det krävs att blanketterna skickas tillbaka till försäkringskassan. Ingen sjukskrivning har skett På datainspektionen ska man nu utreda händelserna. Man säger att liknande har inträffat i enkilda fall. Men inte så här systematiskt. Enligt Rolf Samuelsson är det alltid en avvägning De flesta drabbade politiker är socialdemokrater. Men det gäller också några från vänsterpartiet och miljöpartiet. Ledamöterna har fått blanketter hemskickade men någon sjukskrivning eller adressänding har inte gjorts eftersom det krävs att blanketten skickas in.
Thomas Ritter, Ekot