Invandringspolitiken splittrar pensionärsparti

Vid sidan av de stora kända partierna finns en mängd mindre partier, som också ställer upp i valet på söndag, både till riksdagen och lokalt runt om i landet.
Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI, är det parti som lyckades bäst i förra valet, med tiotusentals röster. Partiet tar, inte oväntat, upp frågor som ligger pensionärerna extra nära. Om bland annat pensioner, kan man läsa i den gula folder som delas ut bland annat vid ett torgmöte i Stockholm, som Ekot har besökt. Största småpartiet SPI var det största av de så kallade småpartierna utanför riksdagen i förra valet. Över 50 000 människor lade sin röst på SPI, och det innebär att i det här valet får partiet sina valsedlar fritt upptrycka och utlagda i vallokalerna. Detta glädjer partiledaren Kerstin Koistinen. – Detta har betytt mycket för våra avdelningar, eftersom vi nu är säkra på att valsedlarna kommer ut. Det är ett stort arbete för oss att dela ut valsedlarna, säger Kerstin Koistinen. Främlingsfientligt Kanske är det ännu svårare att gå i takt i ett småparti. Efter förra valet anklagades SPI för att vara främlingsfientligt. Och det finns en spricka i partiet om flyktingpolitiken. I bland annat Stockholm, tycker man annat än riksorganisationen. Där delar man ut en egen gul folder ut med tillägget att partiets flyktingpolitik är restriktiv. Men partiledaren Kerstin Koistinen säger att det är originalet med formuleringen om en humanitär inställning i flyktingpolitiken som gäller. – Det finns några enstaka avdelningar som har en annan åsikt i just invandringspolitiken, men jag tror att det är mer värdeladdade uttryck man använder sig av, än vad vi på riksorganisation gör. Vi vill mera utveckla och förtydliga innehållet i invandringspolitiken, säger Kerstin Koistinen, ordförande i Sveriges Pensionärers Intresseparti.
Johan Wangström