Kritik mot stängda dörrar

Öppenheten i de svenska domstolarna är hotad. Det anser anebyadvokaten Bengt Svegfors. Han menar att åklagare och domstolar allt oftare hänvisar till sekretess för att stänga ute allmänheten.
Öppna rättegångar är en av hörnpelarna i det svenska rättssamhället. De senaste åren har det skett en generationsväxling bland åklagarna och Bengt Svegfors menar att det är de yngre åklagarna som driver på utvecklingen att dörrarna i domstolen ska stängas. Erik Handmark som är åklagare på Höglandet menar att sekretesslagstiftningen är snårig och svår för unga åklagare att hantera. Handmark är positiv till öppenhet i domstolarna men han anser att dörrarna ofta bör stängas vid till exempel häktningsförhandlingar.