Folket avgör flytt av muséum

Eskilstunaborna ska via enkäter bestämma var Konstmuséet ska ligga i framtiden. Det framgår av ett förslag som presenteras nästa vecka.
Den som vill ska kunna säga sitt via enkäter som ska finnas tillgängliga på Stads- och lnsbiblioteket och i Medborgarkontoret. Konstmuséets framtida placering har utretts sedan i våras och det finns tre olika alternativ. Antingen ska det ligga kvar vid ån som idag eller byggas på Strömsholmen eller på den mark där Nybroskolan ligger. Förändringen är ett led i kommunens försök att utveckla och förändra muséerna i Eskilstuna.