Landstinget: "Vi är en bra arbetsgivare"

Nu tillbakavisar landstingets personaldirektör Lena Burström kritiken från Vårdförbundet om att Landstinget Västmanland saknar rutiner och är dåliga på att ta ansvar.
Enligt vårdförbundets jurist Carl Falck hamnar ovanligt många ärenden från Landstinget Västmanland på central nivå för förhandling. Ärenden som han tycker borde ha kunnat avgöras lokalt. Landstinget har det senaste året i flera olika fall uppmärksammats för att ha behandlat personal illa. En barnmorska i Västerås anmälde landstinget till Jämställhetsombudsmannen. JämO, eftersom hon anser sig blivit lovad ett jobb när hon var gravid, om hon kunde fixa en vikarie under mammaledigheten. Det gjorde hon, men landstinget gav vikarien jobbet istället. Hon vann mot landstinget i Arbetsdomstolen. Två arbetsterapeuter på psykiatriska kliniken fick gå med omedelbar verkan sedan de kritiserat journalföringen på avdelningen. En annan sjuksköterska blev psykiskt sjuk och blev uppsagd istället för rehabiliterad. Burström anser att de erbjudit kvinnan rehabilitering, men att hon inte ville ta emot den. Igår kunde vi berätta om sjuksköterskan på psyk som blev avstängd och uppsagd när hon var tvungen att vårda sin psykiskt sjuka systerdotter. Lena Burström anser att landstinget alltid gör sitt yttersta i alla förhandlingar innan personal sägs upp eller förflyttas, och att hon inte förstår kritiken från Vårdförbundets jurist.