USA trycker på för Irak-krig

På torsdagen höll president George Bush ett tal i FN där han visade att USA är berett att söka FN:s stöd för en eventuell väpnad aktion mot Irak. Det första steget blir nu att kräva att FN:s vapeninspektörer får återvända till Irak. Men på fredagen sa Bush att han inte tror att Saddam Hussein kommer att rätta sig efter FN.
– Jag hoppas att han gör det, men jag tvivlar starkt, sa Bush, och anledningen är att Saddam Hussein under 11 år har trotsat FN:s resolutioner. Intensiv kampanj USA inledde idag en intensiv diplomatisk kampanj i FN-högkvarteret där utrikesmininster Colin Powell nu håller möten med samtliga medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Diskussioner i dag, men på måndag börjar den verkliga tyngdlyftningen, sa Powell. Det vill säga arbetet med att få fram en resolutionstext som inget land stoppar med ett veto. Och enligt president Bush kommer resolutionen att innehålla en deadline då Irak senast ska ha fogat sig efter FN:s krav, om man vill undvika repressalier. – Irak måste uppfylla kraven inom dagar eller veckor, sa Bush, inte månader och år. Bush vill ha klartecken Och till de amerikanska kongressledamöter som är tveksamma till att ge Bush klartecken att använda militärt våld mot Irak, innan FN agerat, sa Bush i dag: – Jag kan inte föreställa mig hur en folkvald medlem av den amerikanska kongressen kan säga: ”jag tror jag ska vänta på FN”. En amerikansk kongressledamot måste självklart fatta beslut utifrån USA:s intressen, sa Bush, som hoppas att kongressen snarast ska rösta för att ge presidenten klartecken att angripa Irak om det skulle visa sig nödvändigt.
Cecilia Uddén, Washington