Första spadtaget för ny idrottshall

Idag togs det första spadtaget för det som ska bli Fryxellska skolans nya idrottshall i Västerås.
Tre personer samsades vid spaden - fastighetsnämndens ordförande, skolans rektor och en representant för byggföretaget. Det hela ackompanjerades av sång från skolans musikklasser. För några månader sedan, den 17 juni, började man plocka ner inredningen i Fryxellska skolans gamla gymnastiksal, och inte långt efter det så dundrade grävskoporna in på skolgården. Då var det många som jublade - kanske speciellt alla elever på skolan som under flera års tid tvingats åka buss till andra hallar runt om i staden så fort det stått gymnastik på schemat. Det fälldes nog en och annan tår också. För bland andra Länsmuséet tyckte inte alls att det var någon bra idé att riva den gamla gymnastiksalen. Men så blev det alltså ändå. Allt jämnades med marken och nu har det istället blivit dags att bygga nytt.