Tveksamt med mobila slakterier

Mobila slakterier, för att minska djurtransporterna, är svåra att få lönsamma, och det är tveksamt om de kan bli verklighet. Det anser regeringens utredare Johan Beck-Fries på veterinärförbundet som säger att det krävs stora mängder slaktdjur för att det ska löna sig. Han vill istället satsa på personal som flyttas till flera små slaktplatser, som enbart är öppna någon dag i veckan Idag får mobila slakterier bara användas vid renslakt.