Järnvägsstrejk i maj?

Fackförbundet SEKO varslade på onsdagen om strejk sedan förhandlingarna inom järnvägsbranschen strandat.
Strejken inleds den 8 maj klockan 17 om ingen överenskommelse nåtts dessförinnan. Varslet omfattar tågmästare (konduktörer) och kommer bl a att beröra X2000-tågen mellan Stockholm och Göteborg samt Roslagsbanan norr om Stockholm. Dessutom har SEKO varslat om övertidsblockad för samtliga anställda i järnvägsbranschen som är knutna till arbetsgivarorganisationen Almega. Det är en strid om regleringen av arbetstiderna för bland andra tågmästarna som fått Seko att stranda förhandlingarna och lägga ett konfliktvarsel.