Bäckrensing

Lilla Maljån strax öster om Östavall i Haverö fiskevårdsområde har helt och hållet rensats på vandringshinder för leksugen fisk. Och nu ska det undersökas om detta har gett effekt. Det är ett unikt arbete som länsstyrelsen och SCA tillsammans har bekostat och tanken är att öringen ska kunna vandra från Holmsjön upp till lekplatserna i trakten av Maljsjön.