Poströstningen bra affär

Poströstningen är en god affär för posten. Offerten till Valmyndigheten ligger på 132 miljoner kronor.
Idag ser det ut som om lika många , eller 1,6 miljoner väljare, kommer att poströsta. Det innebär att posten har ungefär 80 kronor per väljare även om de inte får betalt per röstande. Poströstningen fungerar enligt postens informationsdirektör Inger Holmström bra trots många nya aktörer.