Vargpengarna räcker

Vargattackerna i Dalsland och Bohuslän har ännu inte lett till någon rusning efter ersättning från länsstyrelsen.
Hittills är det 28 får som rivits i vargreviret i Dalsland-Bohuslän. En hel del ärenden är på väg in, men Lisbeth Johansson på länsstyrelsen säger, att hon tror att den halva miljon kronor som finns avsatta räcker både till att ersätta djurägarna för de får som har dödats och till bidrag för elstängsel.