Fel på flygplan tvingar fram extrakontroller

Flygbolaget SAS och lågpriskonkurrenten RyanAir är två av de flygbolag som nu tvingas göra en extra kontroll av plan av typen Boeing 737.
Det amerikanska Luftfartsverket FAA har beordrat att 93 flygplan av typen Boeing 737 ska inspekteras. Orsaken är ett tillverkningsfel på ett hydrauliskt system som i värsta fall kan göra att flygplanet inte går att styra. Boeing 737 är ett av världens vanligaste flygplan, och både SAS och lågprisbolaget Ryanair har alltså flygplan som nu måste kontrolleras.