Holländska ”coffeshops” kan bli historia

I Köpenhamn träffas på lördagen EU:s justitieministrar och under förmiddagen har de diskuterat narkotika. Justitieminister Thomas Bodström ser dagens möte som ett viktigt steg för att stoppa den fria försäljningen av bland annat hasch och marijuana vid så kallade coffee shops.
– Det är mycket glädjande att det är så starkt stöd för den här linjen, säger justitieminister Thomas Bodström Efter överläggningar så är det enligt Thomas Bodström 14 länder, kanske även 15, som är emot det tillåtande Nederländerna. Han tror att EU med dagens överläggningar tagit ett stort steg i riktning mot att förbjuda dagens fria försäljning. Och även om det förmodligen ändå blir tillåtet med vissa miniminivåer, så ser Thomas Bodström det beslut som är på väg som viktigt, också för narkotikaläget i Sverige. – Vi vet ju att ungdomar reser kors och tvärs i Europa, och så ska det ju också vara. Och vi vet också att attitityder ifrån olika länder sprider sig. Därför är det viktigt att vi står upp för den svenska linjen, säger justitieminister Thomas Bodström.
Willy Silberstein, Köpenhamn