Nöjda pensionärer i Sävsjö

De gamla i Sävsjö kommun är mycket nöjda med äldreomsorgen. Det visar en ny undersökning. Både pensionärer som bor hemma och de som bor i olika typer av äldreboende ger bra betyg åt omsorgen.
Det är närmare 80 slumpvis utvalda äldre som blivit intervjuade om bland annat personalens tillgänglighet på äldreboendena, vilket förtroende de känner för personalen yrkeskunskap, om de får ett vänligt och respektfullt bemötande, och vad de tycker om maten. Och här får personalen godkänt på alla punkter. Men någon tycker att det kunde finnas fler alternativ när det gäller maten och någon annan tycker att matsituationen känns lite stressig när det blir kö i matsalen. Hemtjänstens personal får också toppbetyg för sin punktlighet, sitt yrkeskunnande och tillgänglighet. Målet i Säsvjö är högt satt - minst 90 procent av de gamla som utnyttjar kommunens äldreboende ska vara nöjda, och 95 procent av dem som utnyttjar hemtjänsten, och de målen klarar kommunen, visar den här undersökningen. Det enda som får underkänt av de pensionärer som har hemtjänst är att de vill få bättre information om vem som kommer nästa gång, och en del ville också ha hjälp med annat än det som hemtjänsten kan erbjuda. De som bor på äldreboende vill ha möjlighet att komma ut oftare i friska luften Dessutom kan ingen av intervjuade svara på frågan om de har nåt inflytande om när och hur de får hjälp, Det är en punkt som måste förbättras snarast, enligt rapportförfattaren, eftersom det är handlar om värdighet för både personal och pensionärer. Undersökningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag.