Bodström vill ha besked om svensk på Kuba

Sveriges justitieminister Thomas Bodström överlämnade på lördagen en skrivelse till sin amerikanske kollega John Ashcroft om den svensk som sitter tillfångatagen på en bas på Kuba. Det skedde vid det informella EU-mötet i Köpenhamn, och USA:s justitieminister lovade att studera det noga.
I ett kort, enskilt samtal med John Ashcroft framförde upprepade Thomas Bodström det otillfredsställande med att den svenske medborgare som sitter på Kuba inte får veta vad han är anklagad för. Sverige efterlyser också bekräftelse på att de brev som anhöriga skickat verkligen kommer fram till fången. Ashcroft hade ingen reaktion. Men Thomas Bodström var ändå mycket nöjd efter dagens möte. – Jag skulle bli utomordentligt förvånad om de plötsligt ändrade inställning här under mötet. Men ju fler vi är som protesterar över hur de behandlar fångarna. desto större chans är det att vi får en förändring, säger justitieminister Thomas Bodström. Och att döma av vad John Ashcroft sa idag så kan svensken och de andra fångarna på Kuba komma att sitta mycket länge. Ashcroft hänvisade till att i tidigare konflikter så har fångar suttit så länge kriget pågått. Ashcroft ville dock inte utveckla det resonemanget vid dagens presskonferens. I övrigt är värt att notera att såväl EU som USA gjorde stora ansträngningar att betona de goda relationerna över Atlanten. Lene Espersen talade om extremt goda samtal idag, och hon trodde att de problem som nu finns med att EU inte lämnar ut misstänka som riskerar dödsstraff kommer att lösas, liksom ökat utbyte av personuppgifter om exempelvis misstänkta medborgare i EU.
Willy Silberstein, Köpenhamn