Framsteg mellan Nord- och Sydkorea

Nord- och Sydkorea har tagit ett stort steg framåt mot att förverkliga planerna på att bygga en väg och en järnväg genom den demilitariserade zonen mellan de båda länderna.
Militären på båda sidor är överens om hur det praktiska arbetet med minröjningen i zonen ska gå till. Dessutom öppnas en het linje mellan de båda sidorna för att undvika missförstånd som skulle kunna utlösa fientligheter. Avtalet om att bygga en järnväg mellan de koreanska staterna träffades år 2000 som en del i försoningsprocessen men byggarbetet har ännu inte kommit igång.