Vill bygga bostäder på Sjaustru

En fastighetsägare i Gammelgarn vill köpa det område vid Sjaustru i Gammelgarn där kommunen en gång planerade att bygga en semesterby.
Fastighetsägarens planer är sedan att förbereda området för nybygge av 4-6 permanentbostäder. Det finns idag flera familjer som vill bosätta sig i Gammelgarn, men det saknas byggklara tomter. Marken vid Sjaustru ägs idag av Gotlands kommun och fastighetsägaren erbjuder sig nu att köpa marken, förbereda den för nybyggnation och sedan sälja tomterna vidare. Han påpekar att syftet inte är att tjäna pengar för egen del, utan för att säkra en levande landsbygd i framtiden.