Nytt förslag om skolan i Degerfors

Diskussionerna om nedskärningar inom skolan i Degerfors fortsätter. Nu har barn- och utbildningsnämnden diskuterat ett nytt förslag.
Förra veckan protesterade invånarna mot förslaget att lägga ner Parkskolan. Men nu har kommunen tittat på alternativ. Enligt det nya förslaget kan syskon få gå i olika skolor, beroende på hur stora årskullar de tillhör. Barnen ska spridas jämnt på skolorna istället för att givet gå till den som är närmast. Beslut fattas troligen den 25 september.