Blair behöver bevis mot Saddam Hussein

Om en dryg vecka skall den brittiska regeringen lägga fram en så kallad beviskatalog mot Irak, och en av de stora frågorna inför den publiceringen är just om den kommer att innehålla några försök att binda Saddam Hussein till al-Qaida. Premiärminister Tony Blair behöver kunna presentera starka skäl för varför brittiska soldater kanske snart skickas ut i krig mot Irak.
Länkar mellan Saddam och al-Qaida? Enligt uppgifter i den konservativa Sunday Telegraph kommer den brittiska regeringen i sin katalog att hävda att det finns direkta länkar mellan Saddam Hussein och två namngivna al-Qaidaagenter. Tidningen, som hänvisar till källor i de brittiska och amerikanska underrättelsetjänsterna, säger att de två al- Qaidamännen ursprungligen utbildades av den irakiska säkerhetstjänsten och tjänstgjorde för den mot kurderna i norra Irak. Inga konkreta bevis Men att de sedan hoppade av till Al Qaida. Men några konkreta bevis för att de skulle ha fortsatt att ha kontakter med den irakiska regimen efter avhoppen lägger tidningens källor inte fram. Blair behöver argument Den brittiska beviskatalogen skall publiceras på morgonen den 24 september, några timmar innan parlamentet, som extrainkallats, samlas för att debattera Irak. Premiärminister Tony Blair kommer då att stå inför ett motstånd från de egna leden som han inte är van vid, och han behöver kunna presentera starka skäl för varför brittiska soldater kanske snart skickas ut i krig mot Irak. ”Inte mycket nytt material En direkt länk mellan Sadam Hussein och al-Qaida skulle vara till hjälp för honom. Men frågan är om den finns, eller om rapporten ens kommer att försöka hävda att den finns. Utrikesminister Jack Straw antydde i en tv-intervju nu på morgonen att man inte skall vänta sig alltför mycket nytt material i beviskatalogen.
Agneta Ramberg, London