Dubbla väntelistor för ny njure

Det går att minska köerna till njurtransplantation kraftigt om patienterna accepterar njurar av något sämre kvalitet.
Det visar en utvärdering som gjorts i södra Sverige av systemet med dubbla väntelistor som infördes för två år sen. De patienter som satt upp sig på väntelistan med organ från en äldre donator över 65 år, har fått väntetiden halverad jämfört med de patienter som bara kunnat acceptera en njure från en så kallad fullgod donator. Också i USA planeras nu ett liknande system med dubbla väntelistor,