Industrinedgång märks alltmer

Avmattningen inom industrin märks nu allt tydligare, också i småföretagartäta Småland.
Maskinerna går inte längre för fullt, och anställda uppmanas ta ut innestående ledighet eller utbilda sig, eftersom företagen inte har tillräckligt med arbetsuppgifter. För Finnveden Powertrain i Moheda, som bla tillverkar delar till dieselmotorer till Volvo och Scania, har orderingången minskat med 20 procent på kort tid.